Центри Обробки Даних (ЦОД)

Центр обробки даних (ЦОД) — це відмовостійка комплексна централізована система, що забезпечує автоматизацію бізнес-процесів з високим рівнем продуктивності та якістю надаваних сервісів.

Призначення ЦОД — забезпечення гарантованої безвідмовної роботи інформаційної системи підприємства із заданими рівнями доступності, надійності, безпеки і керованості. Використання технології створення центрів обробки даних дозволяє створювати резервні штаб-квартири підприємств із збереженням максимально можливої функціональності інформаційної системи при надзвичайних обставинах.

Центри обробки даних включають:

 • високонадійне серверне обладнання,
 • системи зберігання та передачі даних,
 • програмне забезпечення,
 • архітектурно-технічні рішення,
 • забезпечує інженерну інфраструктуру,
 • фізичний захист приміщень,
 • комплекс організаційних заходів,
 • систему моніторингу та управління.

Переваги створення ЦОД:

 • підвищення ефективності та надійності експлуатації обчислювальних ресурсів,
 • надання відмовостійких інфраструктурних сервісів в режимі 24 години х 7 днів на тиждень х 365 днів у році,
 • простe та прозоре централізоване адміністрування,
 • зниження витрат на надання інженерних комунікацій,
 • високий рівень захисту інформаційної системи,
 • централізоване управління і облік ресурсів ЦОД,
 • контроль доступу до ЦОД,
 • просте і зручне масштабування обчислювальних ресурсів.

В рамках вирішення забезпечується комплексна безпека центрів обробки даних, яка включає захист від наступних загроз:

 • відмова обладнання та програмного забезпечення,
 • збої енергоживлення,
 • пожежа і задимлення,
 • несанкціонований доступ, злом, крадіжки,
 • віруси,
 • затоплення, різкі температурні зміни, пил,
 • часткове руйнування будівлі,
 • електромагнітні випромінювання.

Проектування ЦОД виконується з урахуванням вирішуваних бізнес завдань, рівня вимог до безпеки, побажань замовника, використання вже наявного обладнання, і знаходить втілення в архітектурно-технічних рішеннях проекту. Цей підхід дозволяє створювати захищені гетерогенні центри обробки даних, що складаються з обладнання та програмного забезпечення різних виробників, включаючи успадковані системи замовника.

Рішення компанії ВалТек в області створення центрів обробки даних інваріантні щодо виробників серверного обладнання, систем зберігання та передачі даних, і спираються на накопичений досвід і технології, таких компаній як CiscoSystems, EMC, IBM, Hewlett-Packard, NortelNetworks, RAD, SunMicrosystems.