Організаційний принцип побудови Єдиної Системи Безпеки

Початковий етап.

Необхідно визначитися з кількістю рівнів безпеки системи.

Варіант класичний, 3-х рівневий: об'єкт-регіон-центр. Такий варіант побудови системи має недолік у вигляді «проміжного» рівня системи - регіон. Недолік полягає в додаткових затримках і складнощі синхронізації подій підсистеми об'єкт-регіон з центром. Також не можна виключити і помилки (зловживання), обумовлені людським фактором.

Більш прогресивною, на наш погляд, є 2-х рівнева система безпеки (об'єкт-центр), в якій всі підсистеми безпеки мають однаковий рівень і об'єднані в ЄСБ через Головний центр. Такий принцип організації ЄСБ добре узгоджується з сучасною моделлю інформаційної системи типу «клієнт-сервер», яку можна закласти в основу побудови ЄСБ. Всі події спеціалізованих підсистем безпеки фіксуються й обробляються в єдиній базі даних ЄСБ. У цьому випадку оповіщення та доступ до інформації (часткової або повної - відповідно до регламенту) про події в ЄСБ можуть отримувати підрозділи департаменту безпеки на своїх робочих місцях в залежності від своїх повноважень. Вся інформація накопичується і обробляється в Центрі Обробки Даних (ЦОД) ЄСБ. Рекомендується забезпечити незалежність роботи ЦОД ЄСБ від ЦОД інформаційної системи, оскільки саме в завдання департаменту безпеки входить обслуговування всіх систем ЄСБ.

Об'єкти системи безпеки.

До кожного об'єкту безпеки можуть застосовуватися різні за своїми характеристиками підсистеми захисту і контролю Для проектування ЄСБ необхідно сформулювати вичерпний перелік об'єктів системи безпеки. Наприклад:

 • Транспортний засіб - автомобіль, вагон ...
 • Території
 • Будівлі
 • Приміщення
 • Робоче місце або ділянка виробничого процесу
 • Зберігання та облік ТМЦ
 • Інформаційні системи, що підлягають захисту
 •  ...

Для кожного типу об'єкта ЄСБ необхідно визначити:

 • Основні загрози безпеки об'єкта
 • Засоби і методи захисту від загроз, у тому числі технічні та організаційно-охоронні.
 • Суб'єкт департаменту безпеки, який повинен реагувати на загрозу
 • Спосіб об'єднання (підключення) підсистеми безпеки в ЄСБ.

Основною складністю є об'єднання спеціалізованих підсистем безпеки в ЄСБ. Тільки після аудиту основних загроз і вибору засобів і методів захисту від них та оцінки їх економічної ефективності можна приступати до створення ЄСБ.

1. Транспортное средство – автомобиль, вагон…

Основні загрози:

 • невідоме місцезнаходження
 • порушення маршруту руху, зрив графіка поставок вантажу
 • перевитрата палива, фальсифікація водіями даних в чеках на паливо
 • невиправдані затримки й неіснуючі штрафи ДАЇ
 • фізична загроза водію або транспортному засобу
 • простій транспортного засобу на складі

Засоби захисту від загроз:

 • системи GPS/GPRS моніторингу
 • системи RFID (радіопозначки)  маркувння транспорта, груза та водіїв

2. Територіальный об'єкт.

Основні загрози:

 • несанкціоноване проникнення на територію, що охороняється
 • несанкціоноване вивезення ТМЦ

Засоби захисту від загроз:

 • cистеми охорони периметра
 • cистеми контролю и управління доступом (СКУД) на в'їздах
 • системи автоматичних шлагбаумів та ворiт
 • системи відеоспостереження
 • системи огляду транспорту
 • охоронне освітлення
 • периметральне огородження
 • охоронна сигналізація

3. Будівлі.

Основні загрози:

 • несанкціоноване проникнення в будівлю
 • несанкціоноване винесення ТМЦ
 • протиправні посягання на будівлю

Засоби захисту від загроз:

 • системи контролю та управління доступом (СКУД) на в'їздах / входах
 • системи напівзростових та / або повнозростових турнікетів
 • системи відеоспостереження
 • системи огляду транспорту/людей
 • охоронне освітлення
 • охоронно-пожежна сигналізація

4. Приміщення.

Основні загрози:

 • несанкціоноване проникнення в приміщення
 • несанкціоноване винесення ТМЦ
 • протиправні посягання

Засоби захисту від загроз:

 • системи контролю та управління доступом (СКУД) на в'їздах / входах
 • системи відеоспостереження
 • системи огляду людей
 • антикрадіжні системи
 • охоронне освітлення
 • охоронно-пожежна сигналізація

5. Робоче місце або ділянка виробничого процесу.

Основні загрози:

 • несанкціоноване винесення ТМЦ
 • протиправні посягання
 • помилки персонала

Засоби захисту від загроз:

 • Системи відеоспостереження із засобами аналізу зображення
 • Антикрадіжні системи

6. Збереження та облік ТМЦ (склад).

Основні загрози:

 • несанкціоноване вивезення / винесення ТМЦ
 • протиправні посягання (псування, пересортиця ...)
 • помилки персоналу
 • порушення графіка поставки і збільшення часу простою транспорту

7. Інформаційні системи (ІС).

Основні загрози:

 • несанкціонований доступ до інформації
 • порушення цілісності даних
 • порушення доступності даних

Засоби захисту від загроз:

 • системи аутентифікації доступу
 • відмовостійкі системи обробки та збереження даних
 • проектування інформаційної системи з високим рівнем доступності
 • побудова комплексної системи захисту інформації або спеціалізованих підсистем інформаційної безпеки